Bardzo proszę o uwagę na jakie konta wpłacamy: 

na elektryfikację – nr konta pomocniczego  85 1020 3017 0000 2202 0432 0008

konto statutowe-opłaty roczne za działkę  – 02 1020 3017 0000 2502 0130 8147

opłata za działkę w 2018 r. wynosi po Walnym Zebraniu – 0,43 zł za m2

 

 

Legnica 19.01.2018

O g ł o s z e n i e !

Zarząd ROD „Pod Pająkiem” przypomina o obowiązku uregulowania przez działkowiczów spłaty rat za rok 2016 i 2017 dotyczących prowadzonego zadania inwestycyjnego p.t „Elektryfikacja ogrodów A i B „ .Pomimo dwukrotnego wezwania do zapłaty część działkowiczów do dnia dzisiejszego nie wywiązała się z tego obowiązku.
Zarząd ROD w sposób ostateczny przed uruchomieniem postępowania sądowego wzywa do uregulowania zaległości za lata 2016 i 2017 , po czym zmuszony będzie skierować sprawy do rozpatrzenia przez sąd.
Należy zaznaczyć, że koszt takiego postępowania to kwota około 300 zł, która to dodatkowo powiększy aktualne zadłużenia działkowicza.
Prosimy o skorzystanie z proponowanego rozwiązania.