Witamy na stronie ROD Pod Pająkiem w Legnicy

OSOBY CHĘTNE DO PEŁNIENIA FUNKCJI GOSPODARZA oraz SEKRETARZA OGRODU A i B  PROSZĘ O KONTAKT Z PREZESEM, WYNAGRODZENIE DO UZGODNIENIA…

DZIAŁKOWCY CHĘTNI DO WYKONANIA PRAC PORZĄDKOWYCH PRZY DOMU DZIAŁKOWCA , ZA ODPŁATNOŚCIĄ ,PROSZENI SĄ O KONTAKT Z PREZESEM. JEST MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRAC , ABY POKRYĆ ZADŁUŻENIA DZIAŁKOWE I NIE TYLKO. KWOTA DO USTALENIA Z ZARZĄDEM.

wszystkie opłaty dokonujemy na jedno konto
    – 02 1020 3017 0000 2502 0130 8147

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI W KAŻDY CZWARTEK TYGODNIA   – ZAKAZ SKŁADOWANIA GABARYTÓW -wywóz we własnym zakresie jak i części zielone – do tego służy kompostownik obowiązkowy na każdej działce.

SEGREGACJA ODPADÓW OBOWIĄZKOWA, POJEMNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ NA PARKINGU PRZY OGRODZIE B dla ogrodu A i B.

ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA ZIELONYCH ODPADÓW DO POJEMNIKÓW MIESZANYCH SĄ POJEMNIKI BIO I TAM NALEŻY JE WYRZUCAĆ! NAGANNE JEST WYRZUCANIE ODPADÓW ZIELONYCH DO ROWÓW MELIORACYJNYCH SZCZEGÓLNIE NA OGRODZIE A , PROSZĘ ZWRACAĆ UWAGĘ BO KARY BĘDZIEMY PŁACIĆ MY WSZYSCY, NALEŻY ZAMYKAĆ BRAMY ZA SOBĄ, PONIEWAŻ OSOBY POSTRONNE WYSYPUJĄ ODPADY DO NASZYCH POJEMNIKÓW I ZNOWU PŁACIMY MY WSZYSCY.

    

Facebook