Ważna informacja!

Walne zebranie odbędzie się 28.08.2021 r. /sobota/ o godz. 10.00 na placu rekreacyjnym przy Domu Działkowca, obecność obowiązkowa, / każdy bierze ze sobą krzesełka /.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Witamy na stronie ROD Pod Pająkiem w Legnicy

Informacje

DZIAŁKOWCY CHĘTNI DO WYKONANIA PRAC PORZĄDKOWYCH PRZY DOMU DZIAŁKOWCA , ZA ODPŁATNOŚCIĄ ,PROSZENI SĄ O KONTAKT Z PREZESEM. JEST MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRAC , ABY POKRYĆ ZADŁUŻENIA DZIAŁKOWE I NIE TYLKO. KWOTA DO USTALENIA Z ZARZĄDEM.

Wiadomości dla zarządu działkowicze mogą składać w skrzynce przy biurze, lub w formie elektronicznej na email: podpajakiem@gmail.com

BRAMY OTWARTE DO WJAZDÓW Z TOWAREM I WYJAZDEM PO ZŁOŻENIU TOWARU W CZWARTKI I SOBOTY OD 10.00 DO 18.00 BEZ POSTOJÓW NA ALEJKACH OGRODOWYCH.

Konto podstawowe

wszystkie opłaty dokonujemy na jedno konto
    – 02 1020 3017 0000 2502 0130 8147

Wywóz nieczystości

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI W KAŻDY CZWARTEK TYGODNIA   – ZAKAZ SKŁADOWANIA GABARYTÓW -wywóz we własnym zakresie jak i części zielone – do tego służy kompostownik obowiązkowy na każdej działce.

SEGREGACJA ODPADÓW OBOWIĄZKOWA, POJEMNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ NA PARKINGU PRZY OGRODZIE B dla ogrodu A i B.

ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA ZIELONYCH ODPADÓW DO POJEMNIKÓW MIESZANYCH SĄ POJEMNIKI BIO I TAM NALEŻY JE WYRZUCAĆ! NAGANNE JEST WYRZUCANIE ODPADÓW ZIELONYCH DO ROWÓW MELIORACYJNYCH SZCZEGÓLNIE NA OGRODZIE A , PROSZĘ ZWRACAĆ UWAGĘ BO KARY BĘDZIEMY PŁACIĆ MY WSZYSCY, NALEŻY ZAMYKAĆ BRAMY ZA SOBĄ, PONIEWAŻ OSOBY POSTRONNE WYSYPUJĄ ODPADY DO NASZYCH POJEMNIKÓW I ZNOWU PŁACIMY MY WSZYSCY.