Witamy na stronie ROD Pod Pająkiem w Legnicy

Informacje

OSOBY CHĘTNE DO PEŁNIENIA FUNKCJI GOSPODARZA OGRODU A i B  PROSZĘ O KONTAKT Z PREZESEM, WYNAGRODZENIE DO UZGODNIENIA…

DZIAŁKOWCY CHĘTNI DO WYKONANIA PRAC PORZĄDKOWYCH PRZY DOMU DZIAŁKOWCA , ZA ODPŁATNOŚCIĄ ,PROSZENI SĄ O KONTAKT Z PREZESEM. JEST MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRAC , ABY POKRYĆ ZADŁUŻENIA DZIAŁKOWE I NIE TYLKO. KWOTA DO USTALENIA Z ZARZĄDEM.

 

OD DNIA 01.11.2020 – DO 31.03.2021 R. BRAMY OGRODÓW A I B SĄ ZAMKNIĘTE NA OKRES ZIMOWY.

Zaktualizuj swoje dane

Proszę działkowiczów o aktualizację swoich danych jak: nr telefonu, zmiana nazwiska itp. podawać na e-maila  podpajakiem@gmail.com lub do prezesa, ponieważ brak danych utrudnia kontakt, a w szczególności zawiadomienia na Walne Zebranie lub informacji o opłatach ogrodowych.

WZÓR AKTUALIZACJI DANYCH DZIAŁKOWICZÓW:

IMIĘ:
NAZWISKO:
ADRES ZAMIESZKANIA:
NUMER TELEFONU:
NUMER DZIAŁKI:

Konto podstawowe

wszystkie opłaty dokonujemy na jedno konto
    – 02 1020 3017 0000 2502 0130 8147

Wywóz nieczystości

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI W KAŻDY CZWARTEK TYGODNIA   – ZAKAZ SKŁADOWANIA GABARYTÓW -wywóz we własnym zakresie jak i części zielone – do tego służy kompostownik obowiązkowy na każdej działce.

SEGREGACJA ODPADÓW OBOWIĄZKOWA, POJEMNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ NA PARKINGU PRZY OGRODZIE B dla ogrodu A i B.

ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA ZIELONYCH ODPADÓW DO POJEMNIKÓW MIESZANYCH SĄ POJEMNIKI BIO I TAM NALEŻY JE WYRZUCAĆ! NAGANNE JEST WYRZUCANIE ODPADÓW ZIELONYCH DO ROWÓW MELIORACYJNYCH SZCZEGÓLNIE NA OGRODZIE A , PROSZĘ ZWRACAĆ UWAGĘ BO KARY BĘDZIEMY PŁACIĆ MY WSZYSCY, NALEŻY ZAMYKAĆ BRAMY ZA SOBĄ, PONIEWAŻ OSOBY POSTRONNE WYSYPUJĄ ODPADY DO NASZYCH POJEMNIKÓW I ZNOWU PŁACIMY MY WSZYSCY.