Uchwała Zarządu ROD „Pod Pająkiem” w Legnicy

Nr 20/2020………  z dnia …13.05.2020 r……

W nawiązaniu do Uchwały Nr 71/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowcówz dnia 27 marca 2020 r w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związkuz ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanie epidemii Zarząd ROD „Pod Pająkiem”mając na uwadze ostatnie zdarzenia na działkach oraz naganne zachowania niektórych działkowców zmienia się, aż do odwołania zasady wjazdu działkowców na działki w następujący sposób:

1.Na terenie ogrodów A I B na swoich działkach mogą przebywać wyłącznie działkowcy wraz z członkami rodzin ,bez ograniczeń.

2.Na teren ogrodu działkowego w dowolnym dniu i godziny tygodnia mają osoby niepełnosprawne posiadające zezwolenie Zarządu ROD Pod Pająkiem.

3.Pozostali działkowcy mogą wjeżdżać na swoje działki w czwartki od godz. 6- 21 oraz w soboty w Godz.6 – 16  wyłącznie w celu dowozu materiałów budowlanych ,nawozów i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania na działkach. W terminach jak wyżej bramy ogrodów będą zamknięte na kłódkę do której klucz ma każdy działkowiec.

4.Dopuszcza się wjazd na działkę w innym uzasadnionym terminie i uzgodnionym z Prezesem Zarządu.

5.Kategorycznie zabrania się wjazdów na działkę po opadach deszczu. Działkowiec nie przestrzegający tej okoliczności w przypadku uszkodzenia alei będzie zobowiązany do jej naprawy na własny koszt .

6.Każdy pojazd wjeżdżający na działkę zaraz po załadunku lub rozładunku musi opuścić działkę.

7.Parkowanie pojazdów  wyłącznie poza ogrodami lub na przyległym parkingu.

8.Dopuszcza się wyłącznie wjazd pojazdów mechanicznych o masie całkowitej do 3,5 t.

9.Na terenie ogrodów dopuszcza się poruszanie pojazdów mechanicznych z prędkością maksymalną 10 km/godz.

Zasady te zostaną wprowadzone do stosowania od dnia 15-go maja 2020r.

SZANOWNI DZIAŁKOWCY , PAMIĘTAJMY,ŻE JESTEŚMY TYLKO DZIERŻAWCAMI DZIAŁEK / NIE MAMY ICH NA WŁASNOŚĆ/…A DZIAŁKI NIE SĄ REKREACYJNE , TYLKO DO PROWADZENIA UPRAW OGRODOWYCH!!!

.

 

WALNE ZEBRANIE – JEST ODWOŁANE, ODBĘDZIE SIĘ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE Z TEGO WZGLĘDU WPŁACAMY KWOTĘ TYMCZASOWO ZA DZIAŁKĘ Z POPRZEDNIEGO ROKU czyli m2 x 0,46 +35 śmieci+6 zł skł. czł.=oraz 50 zł spłata pożyczki na elektryfikację / wszystko razem na jedno konto . / w razie niejasności dzwonić do skarbnika- 696 922 638 

 PODAWAĆ KONIECZNIE NR DZIAŁKI

Wypoczywający w swoich ogrodach działkowych zobowiązani są dbać o ich wygląd, porządek i nie naruszać spokoju sąsiadów. Za śmiecenie, uporczywe hałasowanie czy inne wykroczenia grożą mandaty. Uciążliwy działkowiec może być także pozbawiony prawa do użytkowania danej działki.

Paragraf 67 regulaminu ROD wylicza ponadto, że każdy działkowiec ma obowiązek:
1) dbania o estetyczny wygląd działki i ROD, /są działki zaniedbane na ogrodzie A i B , /działkowiec porzucający działkę może liczyć się z odebraniem wg regulaminu/.
2) niezakłócania spokoju sąsiadom,
3) utrzymywania w czystości drogi, alei oraz rowów melioracyjnych (na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach lub na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

Wywóz nieczystości – POJEMNIKI Z OGRODU A I B ZNAJDUJĄ SIĘ NA PARKINGU I TYLKO TAM WYRZUCAMY ŚMIECI. ODPADY BIO POWINNY BYĆ KOMPOSTOWANE.WG REGULAMINU, NA KAŻDEJ DZIAŁCE OBOWIĄZKOWO MA BYĆ KOMPOSTOWNIK .

Wywóz pełnych pojemników odbywa się od 1 kwietnia 2020 r. do 30 października 2020 r. W każdy czwartek tygodnia.                                        ZAKAZ  SKŁADOWANIA GABARYTÓW-WYWÓZ W SWOIM ZAKRESIE ! ZAKAZ WYRZUCANIA CZĘŚCI ZIELONYCH- DO TEGO SŁUŻY KOMPOSTOWNIK / obowiązkowo na każdej działce/.   OBOWIĄZUJE NAS WSZYSTKICH SEGREGACJA ODPADÓW, nie segregowanie odpadów przez działkowców może skutkować karami nałożonymi na zarząd/ czyli płacimy My wszyscy!!!/.

Facebook