WAŻNE !!!

OBOWIĄZKOWA AKTUALIZACJA DANYCH!!! TELEFONICZNIE: 733 482 255 LUB PRZEZ FORMULARZ OBOK !

Na działkowcach spoczywa obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych oraz adresu do korespondencji i to oni ponoszą ewentualną odpowiedzialność za ujemne skutki wynikające z niedokonania takiej aktualizacji. Obowiązek, o którym mowa powyżej, został uregulowany w § 15 pkt 7 Statutu PZD – w odniesieniu do członków PZD oraz w § 81 Regulaminu ROD, który dotyczy już każdego działkowca. Dlatego też użytkownicy działek powinni pamiętać, że zgodnie z § 81 ust. 3 w razie niezgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

  Witamy na stronie ROD Pod Pająkiem w Legnicy

  Informacje

  OSOBY CHĘTNE DO PEŁNIENIA FUNKCJI GOSPODARZA OGRODU A i B  PROSZĘ O KONTAKT Z PREZESEM, WYNAGRODZENIE DO UZGODNIENIA…

  DZIAŁKOWCY CHĘTNI DO WYKONANIA PRAC PORZĄDKOWYCH PRZY DOMU DZIAŁKOWCA , ZA ODPŁATNOŚCIĄ ,PROSZENI SĄ O KONTAKT Z PREZESEM. JEST MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRAC , ABY POKRYĆ ZADŁUŻENIA DZIAŁKOWE I NIE TYLKO. KWOTA DO USTALENIA Z ZARZĄDEM.

   

  OD DNIA 01.11.2020 – DO 31.03.2021 R. BRAMY OGRODÓW A I B SĄ ZAMKNIĘTE NA OKRES ZIMOWY.

  Zaktualizuj swoje dane

  Proszę działkowiczów o aktualizację swoich danych jak: nr telefonu, zmiana nazwiska itp. podawać na e-maila  podpajakiem@gmail.com lub do prezesa, ponieważ brak danych utrudnia kontakt, a w szczególności zawiadomienia na Walne Zebranie lub informacji o opłatach ogrodowych.

  WZÓR AKTUALIZACJI DANYCH DZIAŁKOWICZÓW:

  IMIĘ:
  NAZWISKO:
  ADRES ZAMIESZKANIA:
  NUMER TELEFONU:
  NUMER DZIAŁKI:

  Konto podstawowe

  wszystkie opłaty dokonujemy na jedno konto
      – 02 1020 3017 0000 2502 0130 8147

  Wywóz nieczystości

  WYWÓZ NIECZYSTOŚCI W KAŻDY CZWARTEK TYGODNIA   – ZAKAZ SKŁADOWANIA GABARYTÓW -wywóz we własnym zakresie jak i części zielone – do tego służy kompostownik obowiązkowy na każdej działce.

  SEGREGACJA ODPADÓW OBOWIĄZKOWA, POJEMNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ NA PARKINGU PRZY OGRODZIE B dla ogrodu A i B.

  ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA ZIELONYCH ODPADÓW DO POJEMNIKÓW MIESZANYCH SĄ POJEMNIKI BIO I TAM NALEŻY JE WYRZUCAĆ! NAGANNE JEST WYRZUCANIE ODPADÓW ZIELONYCH DO ROWÓW MELIORACYJNYCH SZCZEGÓLNIE NA OGRODZIE A , PROSZĘ ZWRACAĆ UWAGĘ BO KARY BĘDZIEMY PŁACIĆ MY WSZYSCY, NALEŻY ZAMYKAĆ BRAMY ZA SOBĄ, PONIEWAŻ OSOBY POSTRONNE WYSYPUJĄ ODPADY DO NASZYCH POJEMNIKÓW I ZNOWU PŁACIMY MY WSZYSCY.