Aktualne Ogłoszenia

Wywóz nieczystości odbywa się od 1 kwietnia do 31 października.

(Zakaz pozostawiania śmieci pod bramą parkingu!!!)

Liście należy kompostować lub wywóz we własnym zakresie.

Comments are closed.