Opłaty za działkę

Opłaty za działkę należy wpłacać obowiązkowo na konto 02 1020 3017 0000 2502 0130 8147   /podając nr działki /

Wpłat dokonuje się do 30.06.2021 r. w   /po tym terminie naliczane są odsetki ustawowe./   kontakt telefoniczny/tel. skarbnik –  696 922 638 

   DOKONUJEMY OPŁAT ZALICZKOWO, PONIEWAŻ WALNE ZEBRANIA ZATWIERDZA OPŁATY W DANYM ROKU.

opłata za działkę w 2021 r. wynosi   –  ilość m2 za działkę x 0,46 zł + 6 zł skł. członkowska + 35 zł zaliczkowo za wywóz nieczystości = oraz  +50 zł  spłata pożyczki na elektryfikację razem na jedno konto, OSOBY, KTÓRE OTRZYMAJĄ ZAWIADOMIENIE O OPŁATACH CZY ZANIEDBANIU DZIAŁKI, ZWRACAJĄ RÓWNIEŻ KOSZTY OPŁAT POCZTOWYCH.

opłaty mogą ulec zmianie po Walnym Zebraniu .

Działkowcy, którzy zakładają prąd na swojej działce, wpłacają na konto 120 zł na poczet zużycia prądu przed podpisaniem umowy u prezesa Mieczysława Szczepanika.

Comments are closed.