Regulamin

§ 69 Regulaminu

Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp.na zasadach określonych przez zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.

Wjazdy na teren ogrodów są dozwolone tylko z materiałami budowlanymi lub ogrodniczymi,  bez postojów , rozładunek i wyjazd z terenu działek.

§ 70 – Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki.

W/g regulaminu zabrania się stawiania toalet prowizorycznych /zanieczyszczenie środowiska/ pozwolenie mają tylko wybudowane zgodnie z wymogami sanepidu z odbiorem o przydatności wg wszelkich norm .

W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA, NIE KOSIMY, NIE HAŁASUJEMY, NIE GRAMY NA ODBIORNIKACH RADIOWYCH, NIE WJEŻDŻAMY AUTAMI NA TEREN OGRODÓW / za wyjątkiem osób niepełnosprawnych/ ODPOCZYWAMY I DAJEMY ODPOCZĄĆ INNYM !!!

Comments are closed.