Zaktualizuj swoje dane osobowe

Proszę działkowczów o aktualizację swoich danych jak: nr telefonu, zmiana nazwiska itp. podawać na e-maila  podpajakiem@gmail.com  , ponieważ brak danych utrudnia kontakt, a w szczególności zawiadomienia na Walne Zebranie lub osobiście w ostatnią sobotę miesiąca na zebraniu zarządu od 11.00 do 12.00

WZÓR AKTUALIZACJI DANYCH DZIAŁKOWICZÓW:

IMIĘ:
NAZWISKO:
ADRES ZAMIESZKANIA:
NUMER TELEFONU:
NUMER DZIAŁKI:

Comments are closed.